Π.ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΒΕΕ


Η Εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «Π.ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» έχει την έδρα της στο Δήμο Κηφισιάς στο Νομό Αττικής (Ελαιών 61). Ιδρύθηκε το 1963 ως ετερόρρυθμη εταιρεία από τον κύριο Παναγιώτη Σκούρτη, με σκοπό την παραγωγή αυγών στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Το 1974 η Εταιρεία έγινε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, λαμβάνοντας τη σημερινή της μορφή (ΑΒΕΕ) το 1998.

Το 2005, η Εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή βιολογικών αυγών, στα πλαίσια της οποίας το 2007 εγκαινιάστηκε και η νέα σύγχρονη μονάδα παραγωγής φυραμάτων / μειγμάτων, επένδυση που συνέβαλε ενεργά στην κατάταξη της Εταιρείας στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την παραγωγή βιολογικών μειγμάτων / φυραμάτων.

Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην Οικογένεια Σκούρτη. Μαζί με τις θυγατρικές της αποτελεί καθετοποιημένο όμιλο παραγωγής και εμπορίας αυγών με το τελικό προϊόν («ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ») να αποτελεί ένα από τα πρώτα σε αναγνωρισιμότητα και εμπορευσιμότητα σήματα (brands) του κλάδου.


Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής αυγών, λιπάσματος, ζωοτροφών και εκτροφής ορνίθων στην περιοχή Χιλιομοδίου Κορινθίας. Οι εγκαταστάσεις της εκτείνονται επί όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 69 στρεμμάτων με στεγασμένους χώρους (πτηνοτροφικούς θαλάμους, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, θαλάμους επεξεργασίας / κομποστοποίησης κοπριάς κλπ) επιφάνειας 17.000τμ.

Η παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε περίπου 120 εκατ. αυγά ετησίως, αντιστοιχώντας στο 8% περίπου της ετήσιας εγχώριας παραγωγής αυγών (1.5δις), ποσοστό που κατατάσσει την εταιρεία στην 1η θέση του κλάδου (ακολουθούν η ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. με ποσοστό 6-7% και 400 περίπου μικρότερα πτηνοτροφεία).

Πλέον των ανωτέρω, μέρος του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις αυτοκινήτων (μέσω έκθεσης που διαθέτει η εταιρεία στη Ν. Κηφισιά) και μηχανολογικού εξοπλισμού (που σχετίζεται με πτηνοτροφικές μονάδες, όπως κλουβιά). Επίσης, μέρος των εσόδων της αφορά στην εκμετάλλευση / μίσθωση ακινήτων.

Το σύνολο της παραγωγής αυγών απορροφάται από την ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. (95%) και τη ΣΟΒΙΜΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (5%).